SmilesTV-Đố vui: ‘Trong Tiếng Việt từ nào bỏ dấu sắc mà vẫn giữ nguyên nghĩa?’, học sinh nhanh trí trả lời ‘Đó là…’

Cô giáo ra đề kiểm tra môn tiếng việt cả lớp đều gãi đầu n.ộp giấy trắng và chỉ nhận được 1 bài duy nhất có đáp án vô cùng thông minh… 

Nhiều thầy cô giáo và phụ huynh cũng khó nghĩ ra được đáp án, đề bài: “Trong Tiếng Việt từ nào bỏ dấu sắc mà vẫn giữ nguyên nghĩa?”

u3 copy

 

Tiếng Việt chỉ cần một dấu khác nhau thì nghĩa đã thay đổi rất nhiều nhưng có một từ dù bỏ luôn cả dấu sắc nghĩa vẫn giữ nguyên. Đó là từ nào?

Đáp án bạn học trò là: 

Chữ “tứ” bỏ dấu sắc thành “tư” vẫn là số 4. Bạn có đáp án nào khác không?

daiuiui

Video: Các chiêu quay bài của học sinh Nhật Bản

Hà Châu (TH)