SmilesTV-2 đứa trẻ đặt chiếc giỏ hứng nước suối, 4 tiếng sau quay lại, thành quả thật ‘đã mắt’

Những đứa trẻ thông minh này có cách bắt cá thật thú vị. 

videoPlayerId=408a37179

Đoạn đầu của video, chúng ta có thể nhìn thấy hai đứa trẻ cùng nhau chế tạo một chiếc giỏ bằng nhựa. 2 đứa trẻ đặt chiếc giỏ trong các dòng suối, lợi dụng độ chênh lệch cao thấp tự nhiên để nước chảy vào giỏ.

Như thế này, dòng nước của con suối đều phải chảy vào giỏ rồi mới chảy tiếp được. Tiếp đến chúng rắc một chút thức ăn làm mồi rồi chỉ cần đi về nhà và chờ đợi.

Quả nhiên, 4 tiếng sau quay trở lại thì thấy trong giỏ có mấy con cá to, thậm chí còn có thêm cả mấy con cua nữa! Hơn nữa cũng có thể lặp lại bắt cá bằng phương pháp này!

Thật thú vị! Bạn có muốn thử không?

Tuệ Minh