Khi bạn nhát gan nhưng lại ham cảm giác mạnh, biểu cảm thật khó quên

Không phải ai cũng chơi được những trò cảm giác mạnh, phải là người có tinh thần thép và không bị tiền đình. Nhưng cô bé dưới đây đã khiến người xem phải bật cười với biểu cảm đ.a.u k.h.ổ khi s.ợ mà vẫn cố đi tàu lượn.

Có ai muốn ra nông nỗi này đâu, nhưng lỡ đã lên chuyến tàu rồi.

Hét thôi chưa đủ, cô bé ho.ả.ng s.ợ đến mức không còn kiểm soát được khuôn mặt của mình nữa.

Có lúc như kiểu sắp ngất đến nơi.

Nhưng rồi lại kêu gào th.ả.m thiết.

“Làm ơn cho tôi xuống đi!”

Chắc từ nay cạch đến già mất.

videoPlayerId=3d89e063c

Hoàng Anh