Hương Giang kh.ởi động chiến dịch thu thập chữ ký ủng hộ Luật chuyển đổi giới tính

(Smilestv) – Đây là dịp để bản thân Hương Giang cũng như cộng đồng người chuyển giới gửi tới nỗi niềm mong mỏi của cả cộng đồng người chuyển giới Việt Nam.